20.2 C
Gornji Vakuf
Utorak, 16. Jula 2024.

Kako položiti vozački ispit za C, CE i D kategoriju?

Kako smo zadnjih godinu dana dva puta imali izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a koji se odnose na prava na osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita za C, CE i D kategorije, koji su unijeli neke nejasnoće i nedostatke.

Za traženje mišljenja po navedenim pitanjima obratili smo se Josipu Topić predavaču instruktoru vožnje u Autoškoli Topić koja vrši osposobljavanje kandidata za vozače svih kategorija, te dobili odgovore koji se odnose na navedena pitanja.

Poznato je da u cestovnom prijevoznom transportu , kao i u drugim granama, nedostaje radne snage, odnosno vozača C, CE i D kategorije. Znamo da su bile određene izmjene zakona pa Vas pitamo: Kako danas postati vozač navedenih kategorija? Znamo da Vi u autoškoli vršite osposobljavanje za navedene kategorije?

Da, cestovni prijevozni transport u BiH suočava se s nedostatkom vozača motornih vozila C,CE,D kategorije. Između ostalih razlog, jedan od razloga za to su i zakonska rješenje koja su ograničavala pravo na osposobljavanje i polaganje vozačkoga ispita za C, CE i D kategorije, a bila su uvjetovana manjim kategorijama. Zadnjim izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama BiH donekle je olakšano pravo na osposobljavanje i polaganje ispita za C, CE i D kategorije.

Koje sve uvjete treba ispuniti osoba da se osposobi i položi ispit za vozača C,CE i D kategorije?

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH,(„Službeni glasnik BiH“, broj: 9/18 ) omogućeno je da se za D. kategoriju može osposobljavati i polagati vozački ispit a da osoba nema C. kategoriju dvije godine. Odnosno zakon je odvojio kategorije na prijevoz tereta i prijevoz putnika.

To znači, ako se želite osposobiti i polagati vozački ispit za D. kategoriju potrebno je da imate starosnu dob od 24 godine i vozačku dozvolu B kategorije minimalno dvije godine.

Uzimajući u obzir da imamo i D1 potkategoriju, za osposobljavanje i polaganje vozačkoga ispita za D1 potkategoriju potrebno je da imate starosnu dob od 21 godine i položen vozački ispit za B kategoriju dvije godine. Međutim, zakon je omogućio i da direktno imate pravo upravljati vozilom D1 potkategorije, ako prije toga imate pravo upravljati D kategorijom.

Što je sve potrebno za osposobljavanje i polaganje C I CE?

Prema navedenim izmjenama zakona uvjeti za C i CE kategoriju su: 21 godina starosti i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. To bih trebalo da znači da osoba koja želi da se osposobi i položi vozački ispit za C i CE kategoriju, ne treba da ima C1 potkategoriju. Potkategoriju bih ta osoba dobila automatizmom, što je zakon omogućio u Članak 185. Stavak 22.

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) uvjeti za C I CE kategoriju su 21 godina starosti i posjedovanje vozačke dozvole B. kategorije. Zakon je usklađen s direktivom.

Ovdje se pojavljuje problem u djelu koji se odnosi na Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila u BiH ( Službeni glasnik BiH 12/18) nije predvidio broj sati osposobljavanja iz poznavanja propisa i upravljanja vozilom za C i CE kategoriju ako kandidat posjeduje B kategoriju. Pravilnikom je propisan broj sati osposobljavanja za C i CE ako kandidat ima vozačku dozvolu C1 potkategorijom.

Pravilnik o osposobljavanju vozača motornih vozila u BiH (Službeni glasnik BiH 12/18) nije usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (Službeni glasnik BiH 09/12)

Ako je zakonom propisano pravo na upravljanje za Ci CE kategoriju sa 21 godinom i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. To isto pravo treba omogućiti Pravilnikom o osposobljavanju vozača motornim vozilima što sada nije slučaj.

Mi smo kao autoškola uputili zahtjev za tumačenje pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila u BiH, Članka 7 i 11, a Ministarstvu prometa i komunikacija BiH u kojem smo ukazali na neusklađenost pravilnika sa zakonom.

Da li osoba koja ima 21 godinu života , nema položen vozački ispit ni za koju kategoriju , može polagati C I CE kategoriju?

Da, kako je sada propisano, osoba prije toga treba da položi vozački ispit za B i C1 potkategoriju, a nakon toga polaže vozački ispit za C I CE kategoriju, ta osoba ne treba posjedovati vozačku dozvolu C1 potkategorije jednu godinu.

Prema našim informacijama za Vas se kaže da ste najpovoljnija autoškola u SBK, Znamo da se govorilo o poskupljenju polaganja vozačkog ispita u BiH, (poslije nove godine) a evo sada je treći mjesec, što o tome možete reći?

Mi kao autoškola sigurno da u svojoj ponudi nudimo i određene pogodnosti za sve kandidate, te pogodnosti se očituju na plaćanje u pet šest rata, određene popuste za pojedine skupine kandidata, za pojedine kategorije, i ti načini nas svrstavaju u najpovoljniju autoškolu.

Međutim, polaganje vozačkoga ispita se sastoji od cijena kaje se odnose na samu cijenu ispita testova, prve pomoći i upravljanja vozilom, koje se plaća nadležnom ministarstvu. Nastavni program sadrži nastavi uz prve pomoći, koja se plaća Crvenom križu i nastavu upravljanja i propisa koja se plaća autoškoli. Recimo ako je cijena obuke 500 KM, koja se plaća autoškoli, onda dodatni troškovi su 300 KM, to je u ukupnom iznosu 800 KM, i onda kandidati kažu cijena obuke je 800 KM, a na znaju da 300 KM idu drugim institucijama.

Nastavu pružanja prve pomoći provode općinske organizacije Crvenog križa koja košta 82 KM, i ispit 20 KM. To znači da za nastavu prve pomoći i ispit prve pomoći treba da kandidat izdvoji preko 100 KM.

Odgovorno tvrdim da na tržištu nastave Pružanje prve pomoći koju provodi Crveni križ ima monopolistički položaj, te kao takav ima jedinstvenu cijenu, zašto te poslove ne mogu i neke druge organizacije raditi. U nekom zemljama Europske unije u programu osposobljavanja i polaganja vozačkoga ispita i ne postoji program prve pomoći. Sustav pomoći povrijeđenima u prometnim nesrećama na cesti je napredovao da ja 10 min vam dođe vozilo hitne pomoći. Nastavu iz pružanja prve pomoći trebalo bih uvesti u srednjoškolsko obrazovanje u opću skupinu predmeta prvoga ili drugoga razreda.

Zakonom je navedeno da će na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, usuglašen s tijelom nadležnim za obrazovanje donijeti Odluku o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata iz teoretskog i praktičnoga dijela osposobljavanja kandidata za vozače.

Ta odluka nema veze s pravilnikom, može se donijeti zasebno, i mogla je se donijeti na nekoj od sjednica Vijeća ministara, kako je navedeno.

Svakako je dobro da su minimalni elementi nastavnog sata, ali da su pri donošenju iste vode ekonomskim pokazateljima, ja sam o tome govorio u jednom od tekstova

Hvala vam što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor.

Jajce-online.com

Zadnje dodano
Povezane vijesti