20.1 C
Gornji Vakuf
Nedjelja, 14. Jula 2024.

U Gornjem Vakufu-Uskoplju raste broj zahtjeva za posvojenje djece

Među brojnim aktivnostima i poslovima koje provodi Centar za socijalni rad općine Gornji Vakuf-Uskoplje su i oni koji se odnose na zaštitu porodice s djecom, piše Večernji list BiH. U to spada ostvarivanje triju prava koja, prema zakonskim odredbama, pripadaju porodicama s djecom: dječji doplatak, zatim naknada umjesto plaće majci u radnom odnosu za vrijeme dok izbiva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, te novčana naknada za vrijeme trudnoće i porođaja nezaposlene majke.

Dječji doplatak 113,24 KM

U godišnjem izvještaju o radu Centra za 2023. navodi se da je u toj godini riješio 990 predmeta iz tog prava te da je na osnovu rješenja za to pravo isplaćeno 1.630.215,96 KM. Visina dječjeg doplatka iznosila je 113,24 KM po djetetu. Isplaćeno je 386 novčanih naknada majci u radnom odnosu umjesto plaće za vrijeme dok izbiva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, što je za 7% manje u odnosu na prethodnu godinu, ukupno 181.668,04 KM. Na ime novčane naknade za vrijeme trudnoće i porođaja majke koja nije u radnom odnosu, isplaćeno je 767 naknada u ukupnom iznosu od 256.275,45 KM. Centar vodi brigu i o neratnim invalidima. U 2023. godini u saradnji s Institutom za medicinsko vještačenje organizovao je provedbu medicinskog vještačenja za 65 osoba, od kojih je za 42 utvrđen status neratnog invalida i uvedeni su u prava. Pritom su za 46 osoba koje nisu imale sredstava za plaćanje naknade Institutu za medicinsko vještačenje ona plaćena iz općinskog budžeta, što je iznosilo 7078,15 KM. Prava po toj osnovi u 2023. ostvarivala su 444 korisnika s prosječnim novčanim primanjima od 371,27 KM mjesečno. Spomenuto pravo financira se iz budžeta Federacije BiH i sve obvaveze su izvršene prema korisnicima u iznosu od 1.978.177,77 KM. Kad je riječ o novom pravu roditelj njegovatelj, koje se počelo primjenjivati početkom 2022. godine, Centar je u prošloj godini zaprimio 21 zahtjev. Ukupna naknada po tom pravu u prošloj godini iznosila je 461.966,75 KM, a financira se iz budžeta FBiH. Stručni radnici Centra provodili su brojne aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju nastajanja uzroka ometenosti maloljetnika u socijalnom razvoju, u preventivnoj zaštiti odgojno zanemarenih i zapuštenih maloljetnika, u izvršenju odgojnih mjera i otklanjanju posljedica smetnji u socijalnom razvoju, koje je odredio odgovarajući sud ili drugo mjerodavno tijelo, i druge aktivnosti. U prošloj godini mjerodavni sud izrekao je jednu odgojnu mjeru pojačanog nadzora od roditelja, kao odgojnu mjeru pojačan nadzor tijela skrbništva. Većina osoba s invaliditetom, tj. osobe s oštećenjem vida, sluha, s poteškoćama u govoru, s tjelesnim, psihičkim ili kombiniranim oštećenjima i smetnjama evidentirana je kod Centra i znatan broj ih je uvedeno u prava propisana zakonom. U 2023. je za troje djece s poteškoćama u psihofizičkom razvoju, u saradnji s mjerodavnom ljekarskom komisijom, pripremljeno ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje. Nasilje u porodici, zaštita braka i porodice i skrbništvo nad maloljetnim i punoljetnim osobama veoma su osjetljiva područja regulisana Porodičnim zakonom FBiH, koji od socijalnih radnika iziskuju maksimalan trud i djelovanje. U prošloj godini, na temelju obavijesti suda, Centar je evidentirao devet izrečenih zaštitnih mjera koje se vezuju uz nasilje u porodici. Evidentirano je 10 rastava braka s maloljetnom djecom, što je manje u odnosu na 2022. godinu. U evidenciji su bile 54 osobe pod starateljstvom. Podnesen je jedan zahtjev za lišenje poslovne sposobnosti i pozitivno je riješen. U 2023. godini Centru je podneseno 14 zahtjeva za posvojenje djeteta, a riječ je o mladim bračnim parovima bez djece, svi državljani BiH, no, ni jedno nije posvojeno.

Broj mališana standardno mali

– U prošloj smo godini imali ukupno 14 zahtjeva za posvojenje, a od početka 2024. godine već ih imamo 14. To nam govori da se broj zainteresiranih osoba za posvojenje povećava, a broj djece spremne za posvojenje standardno je jako mali. Izazovi koji prate posvojenje, rekla bih, prvo jesu evidencije, koje na razini kantona, Federacije ili pak BiH ne postoje, kako za posvojitelje tako ni za djecu koja imaju uslove za posvojenje. Uz to, uslovi koje trebaju ispuniti i djeca i posvojitelji brojni su, a svako pitanje, kada je riječ o djeci, osjetljivo je i treba zadovoljiti visoke kriterije i interese djeteta – kaže Magdalena Šekerija, direktorica Centra za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti