Sahat kula nad Gornjim Vakufom (Foto: Arhiv/GornjiVakuf-x.com) Sahat kula nad Gornjim Vakufom (Foto: Arhiv/GornjiVakuf-x.com)

Sahat - kula u Gornjem Vakufu

By / Prirodne ljepote Gornjeg Vakufa / petak, 10 Mart 2017 20:14

Gornji Vakuf-Uskoplje nalazi se na jugoistoku Skopljanskog polja, koje se proteže od izvora rijeke Vrbas i završava se u Donjem Vakufu. U neposrednoj blizini grada su planine Raduša i Vranica. Zahvaljujući činjenici da je tlo ovdje vrlo plodno, bogato rudama te da reljef formira svojevrsnu prirodnu komunikaciju, dolina gornjeg Vrbasa je bila naseljena još u prahistorijsko doba.

Na Vranici i u njenom podnožju postoje prahistorijski i rimski ostaci rudarske djelatnosti. Pretpostavlja se da je važan rimski punkt na putu Salona - Sirmium ad Matricem bio upravo na mjestu današnjeg Gornjeg Vakufa. U srednjem vijeku ovo područje je također predstavljalo važnu raskrsnicu puteva, koji su vodili od Splita i iz dolina rijeka Laške i Bosne. Uskoplje se spominje u Ljetopisu Popa Dukljanina zajedno sa Plivom i Lukom kod Jajca. U blizini ovog naselja, nalazili su se srednjovjekovni gradovi Susjed, Vesela Straža i Biograd (Prusac) te preko 30 nekropola sa stećcima.

Gornji Vakuf kao gradsko naselje formira se krajem 16. stoljeća. Sam njegov naziv u najužoj je vezi sa zavještajem Mehmed-bega Stočanina, koji je 1592-1593., podigao džamiju, koja se nalazi u centru naselja, oko koje se grade stambeni i javni objekti.

Sahat-kula u Gornjem Vakufu – Uskoplju, izgrađena je u 18. stoljeću (1710-1711. godine), i nalazi se u centru grada u podnožju brda Strmice. O njenoj gradnji postoje tri predanja i sva su vezana za porodicu Hadžiabdić, u čijem je posjedu i koja se o njoj brine od nastanka. Po prvom predanju, Sahat- kulu je sagradio jedan potomak ove porodice koji je bio u otomanskoj diplomatskoj službi u Italiji. Po drugom predanju kulu je, krajem 18. stoljeća podigao otac djevojke koja se udala za mladića iz porodice Hadžiabdića kako bi joj udovoljio želji da sluša otkucaje Sahat- kule. Treće predanje vezano je za hadžiju iz ove porodice koji je u Italiji nabavio tri zvona za sahat-kule u Zvorniku, Počitelju i Gornjem Vakufu.

Sahat-kula je do 1949. godine, otkucavala ‘’a la turca’’ vrijeme, a od tada je počela otkucavati po srednjoevropskom vremenu (‘’a la franca’’), i to svakog sata ponavljala, otkucavajući dva puta uzastopno. Od 1950. do 1953. godine, nije bila u funkciji, dok je trajala njena obnova, koju je obavio Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine. Sahat-kula, visine devet metara, ima oblik tornja koji se postupno sužava prema vrhu zidanog dijela. U kulu se ulazi sa jugozapadne strane kroz željezna vrata, za koja se pretpostavlja da su u vrijeme gradnje bila drvena. Sahat-kula je izgrađena od nepravilnih komada krečnjaka, koji su sa vanjske strane naknadno omalterisani. Do posljednje etaže, na kojoj se nalazi satni mehanizam i dva zvona, pristupa se strmim, drvenim stepeništem, koje je postavljeno uz zidove. Novo stepenište je postavljeno 2000. godine, kada su mušebakom prekriveni i svi prozorski otvori.

Novi satni mehanizam sa digitalnom baznom stanicom i satelitskim signalom tačnog vremena također je postavljen u 2000. godini. Iznad sata se nalaze dva zvona; jedno zvono je izvorno, dok je drugo novo. Krov Sahat-kule je četverovodni i pokriven je šindrom. Krov je bio uništen u periodu 1992-1995. godine, a nova krovna konstrukcija postavljena je 2000. godine. Bez obzira na poduzete intervencije, i dalje postoji opasnost od daljnje degradacije strukture objekta usljed djelovanja vremena, atmosferilija i neadekvatnih radova. Dobro je evidentirano pod nazivom Sahat-kula u Gornjem Vakufu i bilo je zaštićeno od Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine rješenjem iz decembra 1951. godine. Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture NR Bosne i Hercegovine iz aprila 1962. godine, Sahat-kula u Gornjem Vakufu upisana je u Registar nepokretnih spomenika kulture. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj od 4. do 10. novembra 2008. godine, donijela je odluku o proglašenju Historijskog spomenika – Sahat kule u Gornjem Vakufu – Uskoplju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Kompletan tekst odluke o proglašenju Sahat-kule nacionalnim spomenikom, kao i spisak korištene literature, dostupni su na: http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3053.

Objavljeno u časopisu Fondeko svijet, broj 39

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.