12.8 C
Gornji Vakuf
Utorak, 16. Aprila 2024.

FOTO: Održana XIV sjednica OV Gornji Vakuf – Uskoplje

Danas je održana XIV sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje. U prisustvu 21 Vijećnika, raspravljalo se o 13 tačaka dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda bila je rezervisana za Vijećnička pitanja. Naser Karamustafić je postavio pitanje: „Zašto se ne vrši popravljanje ulične rasvjete i zašto nije osvijetljena Sahat kula?“. Sa druge strane Ivica Škoro je pitao načelnika „Zašto se ne izgradi pješačka zona, koja je predviđena urbanističkim planom općine“.

Jasminka Drino Kirlić je pitala: „Šta je sa javnim redom i mirom u općini? Zašto se ništa ne preduzima po pitanju buke koju prave kafići u blizini pijace i crkve? Šta je sa donacijama koje su se dijelile ovih dana, ko je davao te donacije i ko ih je dobio?“.

Također, tu su bila pitanja vijećnika Perišića u vezi nelegalnog kanalizacionog sistema u Prokoško jezero, te Edina Glamočaka u vezi završetka ulične rasvjete u Voljevcu i da li se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za radio stanicu.

Zanimljiva je bila tačka dnevnog reda o Poslovnoj i marketing strategiji daljeg razvoja turizma Gornjovrbaske regije, gdje je uvodničar bila Dženana Adanalajbegović. Vijećnici su imali dosta primjedbi na izneseni plan razvoja turizma, prije svega jer je nosioc projekta općina Bugojno. Na kraju je prihvaćen zaključak da ova strategija može biti samo dobra osnova za daljnje planiranje razvoja turizma na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje.

Na današnjoj sjednici je usvojen rebalans budžeta općine. Budžet je sa planiranih 3 760 500 KM povećan na 4 241 500 KM.

Najvažnija tačka današnje sjednice je bio Nacrt budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2011.godinu. Vijećnici su iznijeli svoje prijedloge u nadi da će biti uvršteni u konačan nacrt budžeta općine za 2011.godinu.

Božo Perić je predložio da se povećaju vijećnički paušali i izdvajanja za političke subjekte. Na sličnom fonu je bio i Naser Karamustafić, koji je tražio da paušali vijećnika ne budu manji od 300 KM. Edin Glamočak je tražio da jedna stavka u budžetu bude za nabavku odijela našim Vijećnicima „kako ne bi izgledali tako šaroliko“. Glamočak je također predložio da se iz stavke o izdvajanju za eliminisanje agresivnih pasa lutalica, jedan dio sredstava prebaci za stipendiranje studenata. Said Imamović je podržao prijedlog o povećanju vijećničkih paušala i izdvajanja za stipendiranje studenata.

Velika bura se digla oko usvajanja izvještaja Komisije za iznalaženje rješenja za sanitarnu deponiju komunalnog otpada. Vijećnici su bili jednoglasni da su izneseni prijedlozi (Ljubavna stijena, Milanovića han i.t.d.) neprihvatljivi i da se mora iznaći načina da se Deponija smjesti na lokalitetu Rudnika Gračanica. Ipak su Vijećnici sa 16 glasova ZA i 5 PROTIV usvojili ovaj izvještaj.

Vijećnici su sa 20 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM usvojili Odluku o prethodnoj saglasnosti za dodjelu koncesija:

  1. Za izgradnju mini – hidrocentrale „Smrčevice“
  2. Za eksploataciju kamena – krečnjaka na lokalitetu „Bistrica“
  3. Za istraživanje nalazišta dolomita na lokalitetu „Suhodol“ i „Galečica“

Sa 18 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA usvojena je odluka da se neda saglasnost za eksploataciju kamen – krečnjaka na lokalitetu „Voljice“, jer se u neposrednoj blizini nalazi bogat izvor vode, koji bi mogao poslužiti za snadbjevanje pitkom vodom Voljica i drugih mjesta.

joomplu:756   joomplu:759   joomplu:760   joomplu:761   joomplu:765   joomplu:770   joomplu:769   joomplu:771

Ostatak fotografija pogledajte u našoj GALERIJI FOTOGRAFIJA.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti