16.3 C
Gornji Vakuf
Srijeda, 12. Juna 2024.

Rezultati izbora u svim džematima MIZ Gornji Vakuf

U petak 10.12.2010. godine održani su izbori u svim džematima na području MIZ Gornji Vakuf. Na ovim izborima birani su članovi džematskih odbora, članovi skupštine MIZ Gornji Vakuf i radno tijelo za izbor delegata u Saboru IZ BiH. Treba napomenuti da se veoma mali broj džematlija odazvao na izbore. Rezultate za skupštinu objavit ćemo naknadno.

Konačni rezultati izbora za džematske odbore koje nam je dostavio ljubazni glavni imam MIZ Gornji Vakuf Enes ef. Omerović:

DŽEMAT CENTAR 

Džematski odbor: 

 1. Milanović Fuad 
 1. Sinan Erdin 
 1. Ljubunčić Irfan 
 1. Čalkić Elmir 
 1. Kirlić Asim 
 1. Topčić Ekrem 

DŽEMAT GORNJA MAHALA 

Džematski odbor: 

 1. Musa Mustafa 
 1. Demirović Nihad 
 1. Kevro Mirsad 
 1. Delić Izet 
 1. Musa Fahrija 

DŽEMAT BATUŠA 

Džematski odbor:

 1. Šehić Adem
 1. Bašinac Nasuf
 1. Kevro Amir
 1. Delić Mirsad
 1. Zukić Derviš

DŽEMAT VRSE

Džematski odbor:

 1. Džambo Besim
 1. Džambo Semir
 1. Hajdarević Nermin
 1. Šečunović Amir

DŽEMAT BISTRICA

Džematski odbor:

 1. Smajić Muhamed
 1. Hadžiahmetović Dževad
 1. Abazović Muris
 1. Abazović Salih
 1. Hadžiahmetović Almir

DŽEMAT BOJSKA

Džematski odbor:

 1. Ohran Alija
 1. Ohran Mehrid
 1. Ohran Mirsad
 1. Huntić Amir
 1. Zulum Mirsad
 1. Mušić Dževad

DŽEMAT PRIDVORCI-BOROVA RAVAN

Džematski odbor:

 1. Čajdin Fahrija
 1. Latić Bajazin
 1. Šupčić Arif
 1. Gvozden Muharem
 1. Topić Faik
 1. Subašić Huso
 1. Subašić Abas

DŽEMAT BOLJKOVAC

Džematski odbor:

 1. Milanović Šefik
 1. Milanović Šaban
 1. Alić Mehmed
 1. Bakić Omer – Seferovići

DŽEMAT DURATBEGOVIĆ DOLAC

Džematski odbor:

 1. Muminović Kemal
 1. Bektić Rešid
 1. Hadžić Mirsad
 1. Muminović Hamdo
 1. Huntić Safet

DŽEMAT DRAŽEV DOLAC

Džematski odbor:

 1. Trapo Rešid
 1. Bumbul Vahid
 1. Brzika Nijaz
 1. Kurić Ibrahim
 1. Milanović Fuad

DŽEMAT VOLJEVAC

Džematski odbor:

 1. Šošić Enes
 1. Šošić Mirsad
 1. Filan Mersedin
 1. Ramić Salih
 1. Fale Hajrudin

DŽEMAT GRNICA

Džematski odbor:

 1. Šehić Ahmet
 1. Šehić Selmir
 1. Zahirović Saudin
 1. Šehić Mehmed
 1. Bilkan Rasim

DŽEMAT VALICE

Džematski odbor:

 1. Bešić Smajo
 1. Kamber Hamdija
 1. Strukar Džulejmen
 1. Kevro Kemal

DŽEMAT SVILIĆI

Džematski odbor:

 1. Filan Nusret
 1. Filan Ferid
 1. Kuko Selvedin
 1. Ćosić Salih
 1. Ćelić Džulejmen

DŽEMAT CVRĆE

Džematski odbor:

 1. Spahić Mesud
 1. Bušatlić Džafer
 1. Kevro Kemal
 1. Bešić Smajo
 1. Gudić Ibrahim

DŽEMAT OSRIDAK

Džematski odbor:

 1. Čaušević Amir
 1. Halilović Ale
 1. Vugdalić Jusuf
 1. Čaušević Muhamed
 1. Halilović Kasum

DŽEMAT HRASNICA

Džematski odbor:

 1. Zahirović Hajrudin
 1. Brzika Seid
 1. Garača Asim
 1. Garača Ferid

DŽEMAT ZASTINJE

Džematski odbor:

 1. Omeragić Avdo
 1. Bušatlić DžaferUredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti