18.7 C
Gornji Vakuf
Subota, 20. Jula 2024.

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje raspisala javni konkurs

grb_gv

Općinski načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje objavljuje javni konkursj za izbor stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina :

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA  GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj : 02 – 23 – 1551/11

Datum : 10. 01. 2011. godine

Na temelju članka 56. Zakona o građenju («Službene novine SBK/KSB», broj: 2/05) i članka 44. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje, broj:1/01 I 3/05), Općinski načelnik objavljuje ;

J A V N I   P O Z I V

za izbor stručnih osoba za rad u Komisiji za

tehnički pregled građevina

I

Općinski načelnik putem Službe za urbanizam, graditeljstvo i prostorno planiranje općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisiji za tehnički pregled građevina iz slijedećih struka;

–          dipl. ing. arhitekture

–          dipl. ing. građevine

–          dipl. ing. elektrotehnike

–          dipl. ing. mašinstva

–          dipl. ing. saobraćaja

–          dipl. ing. zaštite na radu

–          dipl. ing. rudarstva,

II

Učešće u radu u Komisijama za tehnički pregled građevine mogu ostvariti stručna lica koja ispunjavaju uvjete iz člana 48. stavak 6.. Zakona o građenju ( «Sl. novine SBK/KSB», broj; 2/05) i to:

– da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,

– da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,

– da imaju položen stručni ispit

III

Prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevine, podnose se putem prijemne kancelarije, Službi za urbanizam, graditeljstvo i prostorno planiranje općine Gornji Vakuf-Uskoplje, sa priloženom dokumentacijom;

–          ovjerenom kopijom diplome,

–          ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i

–          dokazom o radnom stažu u struci.

Prijave dostaviti do 15.02.2011. godine.

Prijave prispjele nakon 15.02.2011. godine neće se razmatrati.

IV

Služba za urbanizam, graditeljstvo i prostorno planiranje sačinit će spisak stručnih lica koja ispunjavaju uvjete iz točke II Javnog poziva i o tome pismeno obavijestiti lica koja su se javila na Javni poziv.

Na osnovu spiska stručnih lica iz tačke I ovog poziva, voditelj postupka, a u zavisnosti od vrste i složenosti građevine imenuje odgovarajuća stručna lica u Komisiju za tehnički pregled.

V

Bliža obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za urbanizam, graditeljstvo i prostorno planiranje općine Gornji Vakuf-Uskoplje svakim radnim danom od 730 do 1530 sati na telefon 030/265-403.

DOSTAVLJENO :

1. web-stranica Općine Gornji Vakuf – Uskoplje,

2. oglasna tabla Općine Gornji Vakuf – Uskoplje,

3. putem medija,

4. arhiva.

OPČINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti