18.5 C
Gornji Vakuf
Četvrtak, 23. Maja 2024.

Raspisan konkurs za dodjelu Općinskih stipendija

grb_gv

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje je raspisala konkurs za dodjelu općinskih stipendija studentima za akademsku 2010/2011 godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi redovni studenti sa područja općine Gornji Vakuf – Uskoplje koji su prvi put upisani u godinu studija.

Ove godine iz općinskog budžeta za stipendije je izdvojeno 55 000 KM. Ukupno će biti dodijeljeno 55 stipendija u iznosu od 1 000 KM. Konkurs ostaje otvoren trideset dana od dana objavljivanja (14.1.2011. godine).

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2010/2011 godini

I. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju

slijedeće uvjete:

–    da su državljani BiH

–    da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje

–    da su u statusu redovnog studenta

–    da nisu u statusu apsolventa

–    da ne primaju stipendiju od drugog davaoca

II.Za akademsku 2010/2011 godinu dodjeljuje se 55 stipendija studentima po godinama i to:

–    za prvu godinu (uključuje učenike generacije)……………………………20 stipendija

–    za drugu godinu……… ………………………………………………………………  15 stipendija

–    za treću, četvrtu i petu godinu(uključuje i drugi ciklus)…………………  20 stipendija

III.Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

IV .Stipendije se isplaćuju za akademsku 2010/2011 godinu u 10 ( deset) mjesečnih rata.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.

V. Za konkurs je potrebno priložiti:

–    molbu sa tačnomm adresom, brojem kontakt telefona i kraćom biografijom,

–    za studente I godine ovjerenu kopiju svjedočanstva  završnog razreda srednje škole.

–    za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine (original ili ovjerena kopija)

–    uvjerenje o prihodima članova domaćinstva-original ili ovjerena kopija ( potvrda o plaći, penzijski ček,invalidnina iz oblasti vojno invalidske zaštite,stalna socijalna pomoć)

–    uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za  nezaposlene članove domaćinstva-original

–    uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (original ili ovjerena kopija),

–    potvrda za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole (original ili ovjerena kopija))

–    kućnu listu (original ili ovjerenu kopiju)

–    uvjerenje o mjestu prebivališta (original ili ovjerena kopija)

–    uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2010/2011 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe (original ili ovjerena kopija),

–    uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),

–    dokaz od nadležne obrazovne ustanove za svakog člana  domaćinstva koji se nalazi na studiranju (original ili ovjerena kopija),

–    izjavu da podnosioc molbe ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa,

–    uvjerenje da je  student iz porodice braniteljske populacije,Civilne zaštite ili porodice logoraša

–    rješenje o invaliditetu studenta-kandidata (original ili ovjerena kopija)

–    kopiju tekućeg računa

–    kopija lične karte CIPS –obadvije strane

–    dokaz da je učenik generacije (original ili ovjerena kopija).

VI. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja .

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na

protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Ul. Branilaca

grada,70240 Gornji Vakuf–Uskoplje, sa naznakom«Povjerenstvo za dodjelu stipendija-

ne otvaraj«.

VII.Izbor kandidata će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane povjerenstva.

VIII.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati posebno odgovaraju za podatke o broju članova obitelji i stvarne prihode.

Informacije na telefon broj: 030/265-403, 494-068.

Broj: 02-14- 66/11

Gornji Vakuf – Uskoplje,                                                         PREDSJEDNIK KOMISIJE

Objavljeno: 14. 01. 2011. godine                                                Branko Matijanić

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti