18.7 C
Gornji Vakuf
Petak, 19. Jula 2024.

Konkurs za dodjelu Kantonalnih stipendija

gv-xCOM

Na osnovu  člana 18 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata/Kantonalne uprave za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, direktor Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata donosi:

 

 

 

 

KONKURS

za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2010/2011 godinu

I . Pravo na dodjelu stipendije

Uprava za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata dodijelit će stipendije

za akademsku 2010/2011 godinu po utvrñenoj rang listi prioriteta studentima

I , II , III, IV, V i VI godine redovnog studija za stjecanje VII stepena stručne spreme- VSS.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

1. djeca šehida / poginulih branitelja,

2. djeca ratnih vojnih invalida,

3. djeca demobiliziranih branilaca,

4. djeca nosioca najvećeg ratnog priznanja – odličja.

Djeca iz alineje 1,2,3 i 4 mogu ostvariti pravo na stipendiju za vrijeme redovnog školovanja

a najkasnije do navršenih 25 godina života.

 

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata :

1. vanrednih studenata,

2. studenata – apsolvenata,

3. koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu

godinu studija,

4. koji primaju stipendiju drugog davaoca,

5. koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi 450,00 KM,

6. studenti koji su smješteni u studentske domove,

7. studenata koji su upisali studij za stjecanje zvanja magistra struke (masters, diplomski i

postdiplomski studij).

U slučaju da se naknadno utvrdi da se na nekog od izabranih kandidata odnosi neka od

prethodnih alineja, isti će biti eliminiran iz daljnjeg postupka dodjele stipendije.

IV. Kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

 • · kopija osobne iskaznice-CIPS (obje strane),
 • · potvrdu o redovnom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena
 • · godina studija, original ili ovjerena kopija,
 • · za demobilizirane branioce, uvjerenje o vremenu provedenom u OS, original ili
 • · ovjerena kopija,   2
 • · ovjerena kućna lista, original,
 • · kopiju tekućeg računa,
 • · potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za članove porodice koja su redovni
 • · učenici osnovnih i srednjih škola, original ili ovjerena kopija,
 • · potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu za članove porodice koja su redovni
 • · studenti, original ili ovjerena kopija,
 • · rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
 • · vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6. mjeseci,  original ili
 • · ovjerena kopija, original ili ovjerena kopija,
 • · rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija.
 • · uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za  članove domaćinstva koji se vode na
 • · evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana,  original,
 • · uvjerenje od PIO / MIO da se  član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji
 • · aktivnih osiguranika, za nezaposlene  članove domaćinstva koji se ne vode na
 • · evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije, ne starije
 • · od 30 dana,  original,
 • · Kao dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva dostaviti:
 • · potvrdu o visini prosječne plaće u zadnja tri mjeseca – original,
 • · ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne
 • · plaće dostavlja uvjerenje od PIO / MIO da se nalazi u matičnoj
 • · evidenciji aktivnih osiguranika, (radnici na  čekanju), ne starije od 30
 • · dana, original,
 • · ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina,
 • · starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne starije od
 • · 30 dana, original,
 • · dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne starije od 30 dana,
 • · original,
 • · za porodice poginulih, ratne vojne invalide i dobitnike ratnih priznanja
 • · reviziono rješenje o visini primanja po osnovu boračko invalidske
 • · zaštite/braniteljsko invalidske skrbi,  original ili ovjerena kopija,
 • · dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija.

V. Dodijeljene stipendije isplaćivat će se u 10 jednakih mjesečnih rata.

VI. Konkursni postupak se sprovodi u skladu sa Programom i  kriterijima za utrošak

sredstava sa transfera za stipendiranje-školovanje djece stradalnika.

VII. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama za

boračko invalidsku zaštitu/braniteljsko invalidsku skrb, prema mjestu prebivališta

kandidata.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Vlade SBK.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje .

Objavljeno 05.02.2011. godine

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti