13.9 C
Gornji Vakuf
Četvrtak, 25. Jula 2024.

“Agrokopu” povjerena adaptacija zgrade PS Gornji Vakuf-Uskoplje

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 87.sjednice. Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je utrvdila Prijedlog Budžeta SBK za 2011.godinu, i isti uputila u skupštinsku proceduru,

  1. Prihodi                                172.806.000,00 KM
  2. Izdaci                                    172.806.000,00 KM

Razlika višak/manjak                    –

Na prijedlog istog ministarstva, usvojen je i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta SBK za 2011.godinu, i upućen u daljnju proceduru.

Vlada SBK je na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje usvojila Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2011.godinu, i uputila u proceduru.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona i proslijeđen u daljnju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o određivanju akontativne osnovice za plaću za mjesec mart 2011.godine, akontativna osnovica za obraćun plaće za mjesec mart 2011.godine, za uposlenike u kantonalnim tijelima uprave i sve korisnike budžeta, osim nositelja pravosudnih dužnosti, iznosi 459,22 KM, akontativna osnovica za obraćun plaća za mjesec mart 2011.godine za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105,26 KM.

–              Odluka o određivanju iznosa naknade toplog obroka za mjesec mart 2011.godine, visina naknade toplog obroka za mjesec mart 2011.godine, za sve budžetske korisnike iznosi 8,00 KM po radnom ranu, osim nositelja pravosudnih duržnosti.

Kantonalna direkcija za puteve je predložila, a Vlada SBK je usvojila Elaborat o redovnom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2010.godine za Kantonalnu direkciju za puteve SBK.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju-vjetroelektrane na lokalitetu plato Vlašić, općina Travnik, koncesija se dodjeljuje privrednim društvima Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo i Konzorcij «Energa» d.o.o. Sarajevo i «Berksan Muhendislik» Turska.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu «Kamenjak», općina Travnik,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za eksplataciju kamena krečnjaka na lokalitetu «Radonjići» općina Travnik,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje ahitektonsko-građevinskog kamena – gabra na lokalitetu «Staište», općina Novi Travnik,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje kamena dolomita na lokalitetu «Pidriš», općina Gornji Vakuf-Uskoplje,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje kamena krečnjaka na lokalitetu «Granit», općina Kiseljak,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje kamena krečnjaka na lokalitetu «Paljike», općina Kreševo,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje mliječnog kvarca i kvarcita na lokalitetu «Berberuša», općina Kiseljak,

–              Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću lokalitet «Pavao-Ugar», općina Travnik.

Ministarstvo šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu konecije za korištenje vodenih snaga rijeke Jasenice za izgradnju male hidroelektrane «Hum» na području općine Travnik,

–              Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu konecije za korištenje vodenih snaga rijeke Lepenice za izgradnju male hidroelektrane sa branom «Toplice 1» na području općine Kiseljak,

–              Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu konecije za korištenje vodenih snaga rijeke Lepenice za izgradnju male hidroelektrane sa branom «Toplice 2» na području općine Kiseljak,

–              Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu konecije za korištenje vodenih snaga rijeke Lepenice za izgradnju male hidroelektrane sa branom «Toplice 3» na području općine Kiseljak,

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na odabir dobavljača za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije zgrade PS Gornji Vakuf-Uskoplje, kao najpovoljnija ponuda je ponuda firme «AGROKOP» d.o.o. Travnik.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti