15.4 C
Gornji Vakuf
Četvrtak, 25. Jula 2024.

OBAVIJEST: Odvoz smeća iz Voljevca, Boljkovca, Pridvoraca, Voljica i Grnice

Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10.09.2009. godine, donijelo je Zaključak (objavljen u „Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj: 8/09), kojim se daje saglasnost na Cjenovnik usluga odvoza smeća Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 02-23-1658/09 od 20.08.2009. godine. Navedeni cjenovnik je bio u primjeni počev od 01.01.2010. godine.

Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25. 10. 2010. godine, donijelo je novi Zaključak (objavljen u „Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj: 2/10), kojim se daje saglasnost na naš Cjenovnik usluga odvoza smeća, broj: 84/10 od 16.03.2010. godine. Navedeni Cjenovnik se primjenjuje od 01.04.2010. godine, a njegovim stupanjem na snagu prestao je da važi Cjenovnik usluga odvoza smeća Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 02-23-1658/09 od 20.08.2009. godine, u skladu s tim Direktor preduzeća JKP “Radovina“ d.o.o upućuje:

O B A V I J E S T

Kojom se obavještavaju mještani mjesnih zajednica : Voljevac, Boljkovac, Pridvorci (odvoz smeća – ČETVRTAK), Voljice (odvoz smeća – PETAK) i Grnica (odvoz smeća – SRIJEDA), da će se odluka Općinskog vijeća općine G.Vakuf-Uskoplje primjenjivati u pobrojanim mjesnim zajednica počevši od 15.05.2011. godine, kada će specijalno vozilo obilaziti ova naseljena mjesta i sakupljati otpad. U skladu s tim naplata za ove usluga vršit će se prema cjenovniku br: 84/10 od 16.03.2010. godine, onako kako slijedi: s tim što od 15.05.2011. godine do 31.05.2011. godine JKP Radovina neće naplatiti odvoz smeća, nego prvi računi koji će biti isporučeni u ove mjesne zajednice će glasiti na 01.06. do 30.06.2011. godine

I)

   Fizička lica(domaćinstva), mjesečna paušalna cijena odvoza smeća = 6,00 KM, za domaćinstva koja imaju tri I više članova.

   Fizička lica(domaćinstva), mjesečna paušalna cijena odvoza smeća = 4,00 KM, za domaćinstva koja imaju dva I jednog člana.

   Fizička lica(domaćinstva), mjesečna paušalna cijena odvoza smeća = 2,00Km, za domaćinstva koja borave u inozemstvu, a povremeno im je mjesto boravka u matičnoj općini, bez obzira na broj članova.

II)

Pravna lica: kiosci, videoteke, krojačke radnje, vjerske institucije, I dr. manji neproizvodni objekti, zanatske radnje mjesečna paušalna cijena= 12,00 KM

Pravna lica: staklorezačke radnje,advokatske kancelarije,saloni zabavnih igara,kladionice, trgovačke radnje (do 100 m²), pekare, Vulkanizerske radnje, autopraonice mjesečna paušalna cijena= 20,00 KM

Pravna lica : trgovačke radnje ( preko 100 m²), apoteke, podružne škole,ugostiteljski objekti(manji od 100m²) mjesečna paušalna cijena:30,00 KM

Pravna lica : benzinske pumpe, pošte, telecomi, mikrokreditne organizacije i dr. veći objekti, mjesečna paušalna cijena = 80,00 KM

Pravna lica , koja imaju do 5 zaposlenih a bave se proizvodnom djelatnošću, mjesečna paušalna cijena = 40,00 KM

Pravna lica , koja imaju od 5 do 15 zaposlenih ili posjeduju do 1000 m² korisnog prostora, a bave se proizvodnom djelatnošću, mjesečna paušalna cijena = 80,00 KM

Kućnim smećem smatraju se: čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, poslovnim prostorijama,dvorištima zgrada, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće, otpaci od jela smeće od čišćenja stambenih i poslovnih prostorija , pepeo garež papir i slično.

Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja , šljunak kreč, pijesak otpaci i ostaci građevinskog materijala ,zemlja od iskopa , krupni otpaci od biljaka i drveća (korijenje, granje i slično), kamenje, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne i druge proizvodnje i slično.

Kućno smeće koje se stvara u individualnim stambenim objektima i poslovnim prostorijama vlasnik odnosno korisnik je obavezan sakupljati ga u kante ili pvc kese koje ja dužan sam da obezbijedi.

                                                                                                                                                         Direktor

                                                                                                                                           Nahid Šehić dipl. ing. tehn. 

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti