24.2 C
Gornji Vakuf
Nedjelja, 14. Aprila 2024.

Za osnivanje preduzeća potrebno 1200 KM

Za jedno novo privredno društvo pravnog oblika d.o.o.,, uz mnogobrojnu pribavljenu dokumentaciju, potrebno je odvojiti najmanje 30 radnih dana i 1200 maraka.

Praksa osnivanja preduzeća ovisi o kantonu. Iz sarajevskog Advokatskog ureda Bakić, Suvad Bakić nas je uputio što je sve potrebno u Sarajevskom kantonu.

Dokumentacija i trajanje

U Federaciji se registarska odjeljenja privrednih društava obavljaju pri općinskim sudovima prema sjedištu kantonalnog suda (svaki je nadležan za područje cijelog kantona), izuzev u dva kantona Posavskom (Općinski sud u Orašju vrši registraciju) i Srednjobosanskom (Općinski sud u Travniku vrši registraciju).

Za osnivanje preduzeća postoji više modaliteta, jer d.o.o. može osnovati fizička osoba koja je državljanin BiH i/ili pravna osoba sa sjedištem u BiH. Također, preduzeće mogu osnovati strane fizičke i/ili pravne osobe. Dokumentacija, dužina trajanja, troškovi i broj institucija koje su uključene su gotovo isti i za jedne i za druge. Što se tiče same registracije privrednog društva, u Federaciji se može grupirati prema fazama. Prva (pripremna) faza obuhvata izradu nacrta osnivačkih akata (ako je jedna osoba, onda je to odluka o osnivanju, a ako su dvije osobe, potreban je ugovor o osnivanju), uključujući i statut koji se obično predaje na sud prilikom registracije preduzeća (inače je rok za njegovo donošenje 60 dana od dana registracije preduzeća). Nakon pripremne faze, osnivački akti i statut moraju biti potpisani u formi notarski obrađene isprave kod notara sa sjedištem u BiH. Kad se to završi, onda slijedi faza registracije kod nadležnog općinskog suda. Priprema ove dokumentacije i njezina obrada može trajati oko 24 sata. Ako subjekt (osnivač privrednog preduzeća) ima svu potrebnu dokumentaciju, nju predaje sudu, a ta se dokumentacija obrađuje oko pet radnih dana. Budući da se često dogodi da subjekt nije prikupio svu dokumentaciju, ova faza se može odužiti i na 15 radnih dana, tako da u prosjeku ona traje od sedam do deset dana. Nakon toga slijede postregistracijske aktivnosti. To uključuje izradu pečata, registraciju društva i pribavljanje identifikacijskog, odnosno poreskog broja kod nadležne porezne uprave, zatim pribavljanje statističkog broja kod nadležne agencije za statistiku te otvaranje bankovnog transakcijskog računa.

Ako se društvo bavi vanjskotrgovinskim djelatnostima (a većina u Federaciji BiH jest), onda je potrebno izvršiti registraciju firme u Ministarstvu trgovine sa sjedištem u Mostaru. Slijedi registracija društva kod Uprave za indirektno oporezivanje (PDV i carinski broj), zatim se društvo i njegovi uposlenici registruju u nadležnoj poreskoj upravi. Post registracijska faza privrednog društva traje otprilike 20 dana.

“Registracijske i postregistracijske aktivnosti traju oko tridesetak dana, ali ako su sudu dostavljeni svi potrebni dokumenti”, naglasio je Bakić.

Troškovi osnivanja

Za osnivanje jednog preduzeća potrebno je izdvojiti za osnivački kapital minimalno dvije hiljade maraka. Osnivački kapital se ne smatra troškom, jer se taj novac nakon registracije može potrošiti. Za sudske takse, primjerice, u Sarajevskom kantonu potrebno je izdvojiti oko 400 maraka. Za odluke o osnivanju/ugovor o osnivanju i statut u spomenutom kantonu je javnom bilježniku potrebno platiti oko 800 maraka.

“Svi troškovi za osnivanje firme iznose otprilike 1200 maraka”, zaključio je Bakić. Spomenimo da je nedavno objavljeno istraživanje oko osnivanja preduzeća u Republici Srpskoj, gdje je za osnivanje jednog preduzeća potrebno izdvojiti minimalno 23 dana, obići deset institucija i iskeširati najmanje 1500 maraka, ne računajući osnivački kapital, izračunali su u Privrednoj komori RS-a. U Republičkoj agenciji za mala i srednja preduzeća RS-a kažu da osnivanje privrednog društva u RS-u u prosjeku traje 45 dana i košta oko tri hiljade maraka, dok je za registraciju preduzetničke djelatnosti potrebno 15 dana i oko 250 maraka.

{JFBCGraph image=http://www.gornjivakuf-x.com/media/k2/items/cache/bbfb4faa18ee2951b02b656fb34be1d7_L.jpg}

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti