18.7 C
Gornji Vakuf
Petak, 19. Jula 2024.

Raspisan konkurs za dodjelu općinskih stipendija

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, danas je raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2011/2012 godini.

Ove godine općina je osigurala stipendije za 60 studenata u mjesečnom iznosu od po 100,00 KM koje će se isplatiti u 10 rata.

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2011/2012 godini

1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da su državljani BiH,
– da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
– da su u statusu redovnog studenta,
– da nisu u statusu apsolventa,
– da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
– da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

2. Za akademsku 2011/2012 godinu dodjeljuje se 60 stipendija studentima po godinama i to:

– za prvu godinu ……………………………………………………………………… 23 stipendija
– za drugu godinu……… ……………………………………………………………… 17 stipendija
– za treću, četvrtu i petu godinu(uključuje i drugi ciklus)………………… 20 stipendija

3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

4. Stipendije se isplaćuju za akademsku 2011/2012 godinu u 10 ( deset) mjesečnih rata.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.

5. Za konkurs je potrebno priložiti:

– molbu sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i kraćom biografijom,
– za studente I godine ovjerenu kopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole.
– za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine (original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva-original ili ovjerena kopija ( potvrda o plaći, penzijski ček,invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite,stalna socijalna pomoć)
– uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva-original
– uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (original ili ovjerena kopija),
– potvrda za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole (original ili ovjerena kopija))
– kućnu listu (original ili ovjerenu kopiju)
– uvjerenje o mjestu prebivališta (original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2011/2012 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe (original ili ovjerena kopija),
– uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
– dokaz od nadležne obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na
studiranju (original ili ovjerena kopija),
– izjavu da podnositelj molbe ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa,
– uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije,Civilne zaštite ili porodice logoraša
– rješenje o invaliditetu studenta-kandidata (original ili ovjerena kopija)
– kopiju tekućeg računa
– kopija lične karte CIPS –obadvije strane
– dokaz da je učenik generacije (original ili ovjerena kopija),
– potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje (original),
– potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje (original),
– potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje (Općinska Služba za civilnu zaštitu,stambeno komunalne poslove,obnovu i zaštitu okoliša)-original 2

6. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Ul.Bistrička cesta ,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom“Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

7. Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.

8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati posebno odgovaraju za podatke o broju članova zajedničkog domaćinstva i podatke o njihovim stvarnim prihodima.

Informacije na telefon broj: 030/265-403, 494-068.

Broj: 02-14- 67/12
Gornji Vakuf – Uskoplje,
Objavljeno: 31.01.2012. godine

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

{JFBCGraph image=http://www.gornjivakuf-x.com/media/k2/items/cache/72ca15047a78e7b4a322422f38badf4b_S.jpg}

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti