11.7 C
Gornji Vakuf
Ponedjeljak, 27. Maja 2024.

Gornji Vakuf-Uskoplje: Broj nezaposlenih isti kao i u januaru

Prema podacima iz Biroa za zapošljavanje na teritoriji Gornjeg Vakufa/Uskoplja u februaru je na evidenciji bilo nezaposlenih 3.127 osoba. Broj nezaposlenih u februaru je ostao isti kao i u mjesecu januaru.

Od toga broja, najviše je KV radnika, njih 1.362. Nekvalifikovanih je 1.060, PKV 54, VKV 3, dok srednju stručnu spremu ima 536 nezaposlenih.

Na spisku onih koji putem Biroa za zapošljavanje traže posao je i 48 osoba sa diplomom više školske spreme i 64 sa dokazom o završenoj visokoj stručnoj spremi.

Od ukupnog broja nezaposlenih njih 1001 pripadaju kategoriji demobilisanih boraca, 105 ratnih vojnih invalida i 110 članova porodica poginulih boraca.

Tokom februara zaposlilo se 14 osoba – 8 KV, 2 osoba sa srednjom stručnom spremom, jedno s VŠS i 3 VSS.

U mjesecu februaru pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivalo je 1.078 nezaposlenih.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti