18.7 C
Gornji Vakuf
Petak, 19. Jula 2024.

Omladinska banka: Poziv za prijedloge projekata mladih

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Omladinskom bankom Gornji Vakuf-Uskoplje  uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Gornji Vakuf-Uskoplje upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u općini Gornji Vakuf-Uskoplje

Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje u 2010. i 2011. godini podržala je 20 projekata neformalnih grupa mladih, čija je ukupna vrijednost bila 81.168 KM (35.469 KM iz Fonda Omladinske banke, a 45.699 KM su obezbijedile neformalne grupe mladih u zajednici).

Fond za projekte mladih u 2012. godini iznosi 18.000 KM koji obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 15.3 do 20.4.2012. godine.

Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Gornji Vakuf-Uskoplje?

•             Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na teritoriji Općine Gornji Vakuf-Uskoplje;
•             Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive;
•             Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.

Šta Omladinska banka podržava?

•             Projekte koji se realizuju na teritoriji Gornjeg Vakufa-Uskoplja i imaju za cilj jačanje suradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način;
•             Originalne, zanimljive i korisne projekte koje potiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
•             Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju utjecaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;
•             Prihvatamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterijume (ko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definisan i tačan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.

Šta Omladinska banka ne podržava?

•             Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;
•             Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
•             Plate i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;
•             Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;
•             Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje po projektu? 

•             Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!

•             Neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje.

Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?

•             Zainteresovani mladi formu Prijedloga projekta koju mogu preuzeti na www.omladinskabanka.ba i www.gornjivakuf-uskoplje.ba.
•             Popunjenu Prijavu prijedloga projekta snimljenu na CD-u i otštampanu sa pratećom dokumentacijom (obavezno fotokopije osobnih dokumenata pet članova grupe i potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat) u zatvorenoj koverti trebate predati  najkasnije do 20.04.2012.godine Protokol Općine u zatvorenoj koverti sa naznakom: Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje.

Šta nakon prijave prijedloga projekta?

Najkasnije do 30.4.2012. godine ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora Omladinske banke. Na intervju je potrebno da dođu najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe i tada će se detaljnije razgovarati o projektu. Intervjui će biti održani od 30.4. do 18.5.2012.godine u prostorijama općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima  ovakve odluke odbora Omladinske banke Gornji Vakuf-Uskoplje.

Kada saznajete konačnu odluku Omladinske banke o podršci i kada počinjete sa realizacijom projekta?

Omladinska banka Gornji Vakuf-Uskoplje će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2012. godine.

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 15.6. do 31.10.2012. godine.

OVDJE PREUZMI OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA!

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti