19.6 C
Gornji Vakuf
Nedjelja, 23. Juna 2024.

Gornji Vakuf: Smanjen broj nezaposlenih

Prema podacima Službe za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje u mjesecu maju je broj nezaposlenih smanjen za tridesetčetiri lica u odnosu na april iste godine. Tako je krajem mjeseca maja na Službi za zapošljavanje bilo 3.073 osobe koje traže zaposlenje.

Od tog broja najviše je kvalifikovanih, njih 1.319, zatim nekvalifikovanih ima 1.046, te polukvalifikovanih 49. Visokokvalifikovanih je 3, dok broj nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom ima 534 osobe.

Na spisku onih koji putem Službe za zapošljavanje traže posao je i 71 osoba sa visokom stručnom spremom, dok njih 51 imaju dokaz sa diplomom više stručne spreme.

Od ukupnog broja nezaposlenih njih 984 pripada kategoriji demobilisanih boraca, 101 ratnih vojnih invalida i 108 članova porodica poginulih boraca.

Tokom mjeseca maja zaposlilo se 38 osoba, i to osam osoba sa srednjom stručnom spremom, dvije osobe sa VSS, dvadeset i jedan kvalifikovani radnik, jedan polukvalifikovani i šest nekvalifikovanih radnika.

U mjesecu maju pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivalo je 1.091 nezaposlena osoba.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti