31.3 C
Gornji Vakuf
Četvrtak, 20. Juna 2024.

Gornji Vakuf: Uskoro nastavak radova na Sportskoj dvorani

U narednim danima nastavlja se sa izgradnjom Sportske dvorane u Gornjem Vakufu. Naime, protekle sedmice zaključen je Ugovor o izvođenju armirano-betonskih i zidarskih radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općine Gornji Vakuf-Uskoplje (LOT 1).

Ovaj Ugovor je zaključen između općine Gornji Vakuf-Uskoplje koju je zastupao Općinski načelnik Sead Čaušević kao naručilac radova sa jedne strane i „UNIVERZAL“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje koga je zastupao direktor Edib Hadžiabdić, kao izvođač radova sa druge strane.

Vrsta i obim radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općina Gornji Vakuf-Uskoplje, određeni su projektnom dokumentacijom, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna cijena navedenih radova iznosi 332.124,89 KM (sa PDV-om).

Rok za izvršenje radova je 90 kalendarskih dana, u skladu sa rokom iz ponude i po usvojenom dinamičkom planu realizacije Ugovora. Rok za početak radova računa se od datuma uvođenja izvođača u posao, ali ne kasnije od 22. 09. 2012. godine.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti