19.6 C
Gornji Vakuf
Nedjelja, 23. Juna 2024.

FOTO: U toku treća faza izgradnje Sportske dvorane u Gornjem Vakufu

Otpočela je treća faza izgradnje Sportske dvorane u Gornjem Vakufu. Naime, nakon što je zaključen Ugovor o izvođenju armirano-betonskih i zidarskih radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općine Gornji Vakuf-Uskoplje (LOT 1), prije četiri dana se počelo sa radovima.

Ovaj Ugovor je zaključen između općine Gornji Vakuf-Uskoplje koju je zastupao Općinski načelnik Sead Čaušević kao naručilac radova sa jedne strane i „UNIVERZAL“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje koga je zastupao direktor Edib Hadžiabdić, kao izvođač radova sa druge strane. Vrsta i obim radova na izgradnji sportske dvorane (faza III), općina Gornji Vakuf-Uskoplje, određeni su projektnom dokumentacijom, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ukupna cijena navedenih radova iznosi 332.124,89 KM (sa PDV-om).

Rok za izvršenje radova je 90 kalendarskih dana, u skladu sa rokom iz ponude i po usvojenom dinamičkom planu realizacije Ugovora.

Nakon što se završi sa navedenim radovima uslijedit će i naredna faza. Radi se o LOT-u 2 koji podrazumijeva postavljanje krovne konstrukcije na Sportskoj dvorani, kao i njeno pokrivanje.

{joomplucat:510 limit=8|columns=4|ordering=random}

Direktan link do GALERIJE FOTOGRAFIJA.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti