12.8 C
Gornji Vakuf
Utorak, 16. Aprila 2024.

OGLAS: Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za KO Grnica

Na temelju članka 71. Zakona  o  premjeru  i  katastru nekretnina  („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list RBiH“ broj: 4/93 i 13/94 ) i  članka 44. stavak 3. Uredbe  o  izlaganju  na  javni  uvid  podataka  izmjere  i  katastarskog  klasiranja  zemljišta  ( „Službene  novine  FBiH “ broj : 92/16 ), a u skladu  sa  člankom  92. Zakona o upravnom  postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiH “, broj :  2/98, 48/99, 61/22 ), Povjerenstvo za izlaganje  na  javni uvid  podataka  izmjere  i katastarskog  klasiranja  zemljišta za  k.o. Grnica,imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,broj : 01-04.1-12/23 od dana 12.01.2023. godine, objavljuje  sljedeći:

OGLAS

O  IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA  IZMJERE  I   KATASTARSKOG   KLASIRANJA   ZEMLJIŠTA    ZA   KATASTARSKU  OPĆINU   GRNICA  (OPĆINA  GORNJI VAKUF-USKOPLJE )

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 20.02.2023. godine, započet  će  postupak  izlaganja  na  javni  uvid  podataka izmjere i  katastarskog  klasiranja  zemljišta  za sve nekretnine  (zemljište, zgrade, stanovi  i poslovne prostorije  kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti)  koje  se nalaze u  katastarskoj  općini Grnica, općina  Gornji Vakuf-Uskoplje.

Povjerenstvo  će svakoj  pravnoj i fizičkoj  osobi,  za  koje  su  prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 (osam) dana  prije izlaganja podataka, da  u označeno  vrijeme  pristupe  u  radne   prostorije  Povjerenstva  i  da  donesu  sve  isprave  (dokumenta) koje  služe  kao  dokaz  o  pravima   na   nekretninama.

Obavještavaju  se sve osobe koje imaju  pravnog interesa  na nekretninama u katastarskoj općini Grnica da su dužne  u  određeno  vrijeme  doći  u  radne  prostorije Povjerenstva, i  dati  potrebne podatke o nekretninama.

Osobe  za  koje  nisu  prikupljeni  osobni podaci  i  adrese,  te  nisu  pozvane, a  imaju  pravnog  interesa  na  nekretninama  u katastarskoj općini  Grnica, dužni  su se  javiti  Povjerenstvu i  sa sobom  donijeti  sve  pismene  isprave  koje  služe  za  dokazivanje njihovih  pravnih interesa   na  nekretninama.

Građani  su  dužni  ponijeti  osobnu  iskaznicu, a predstavnik pravne osobe  ovlaštenje za zastupanje i ID broj. Za maloljetne osobe potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje na javni  uvid podataka o nekretninama, obavljat će  se  svakim  radnim  danom  od  09,00 do 15,00 sati, u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u prizemlju zgrade općine Gornji Vakuf-Uskoplje,ured broj 008,  adresa  Vrbaska b.b. , Gornji Vakuf-Uskoplje. Neodazivanje  posebnom  pozivu  Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti