- Reklame -
Naslovnica Vijesti Srednjobosanski kanton Saopštenje za javnost SDP SBK

Saopštenje za javnost SDP SBK

DISKUSIJA ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI SBK/KSB SA DANAŠNJE SJEDNICE,

Tačka Dnevnog reda:

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VLADE SBK/KSB ZA 2023. GODINU.

Analizirajući program rada Vlade SBK/KSB dolazim do zaključka da ovaj program kao formalni dokument nema doticaja sa običnim potrebama stanovnika našeg kantona. Dokument koji odprilike svake godine u istoj formi služi Vladi SBK/KSB za bolje pozicioniranje i produženi mandat u raskošnim klupama Vlade SBK/KSB. Ovim Programom nećemo riješiti nagomilane probleme stanovnika nego kao i predhodnih godina jačati usko prijateljske i političke veze članova Vlade i političkih stranaka iz kojih dolazite.
Kada uzmemo u obzir planirane aktivnosti u 2023. Ministarstva Unutrašnjih poslova Vlade SBK/KSB o Nacrtu Zakona o mirnom okupljanju u SBK/KSB, postavljam pitanje da li će tim Zakonom biti zabranjeno protestovanje na ulicama, parkovima, javnim usanovama sa kojim se učesnici protesta ne slažu ili traže svoja prava, ili će Zakonom odrediti jedinstvenu lokaciju za svaku općinu bez obzira iz kojeg razloga ljudi izražavaju nezadovoljstvo? Ako je Vlada naumila donijeti takav Zakon onda dolazimo do Zaključka narušavanja ljudskih prava i sloboda na slobodno i demokratsko izražavanje nezadovoljstva javnim i mirnim okupljanjem prema određenim institucijama sistema ili pojedincima. Ako uzmemo u obzir da je po normativnom planu ovaj Nacrt Zakon planiran u prvom kvartalu 2023.dolazimo da potvrde teze da je ovaj program rada mrtvo slovo na papiru, posebno ako pogledamo i ostale planove ministarstva koja su planirala u prvom kvartalu više od 10 Nacrta ili Prijedloga Zakona, a koji se još nisu našli na dnevnom redu Skupštine.

Kada je u pitanju stav Ministarstva pravosuđa i uprave ovo ministarstvo se standardno puno više bavi minornim stvarima nego onim što bi po nama trebalo biti osnovna funkcija, a to je nadzor organa Kantonalne i Općinske uprave. Tome u prilog ide i činjenica da je odjel za unutrašnju reviziju našao nepravilnosti u 9 od 9 kontrolisanih općina u SBK/KSB, što samo za sebe najbolje govori o stanju u uprave u našem kantonu. Neophodno je fokusirati se na podizanje kvaliteta i zakonitosti rada svih organa uprave i ovo ministarstvo mora postati nosilac tih aktivnosti.

Ministarstvo Privrede ima za cilj stvaranje poslovnog ambijenta u SBK/KSB što u ovom momentu nije slučaj. Naš kanton je naj nerazvijenijim kanton u Federaciji BiH, te smatramo da ovim Programom nećemo poboljšati uslove rada, privući investitore niti poboljšati uslove života građana.
Ono što možemo slobodno javno reći jeste da posticaji privredi služe da se nagradi rodbina, prijatelji i starnačke kolege aktualnoj vlasti u SKB/KSB, dok mnoštvo privrednika koji ne podržavaju Vladu i pojednice trpe današnji režim i način rada. Ministarsto Privrede nikada nije podnijelo izvještaj ili analizu uspješnosti realizacije dodjele poticaja privredi, da bi znali koliko se efektivno koriste predviđena sredstva poticaja. Dalje u ovo programu kao i svim predhodnim navodi se gasifikacija Srednjobosanskog kantona što ostaje samo mrtvo slovo na papiru, a velika je potreba privrede i građana SBK/KSB.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
U normativnom dijelu planirano je donijeti Odluku o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području SBK/KSB, što je apsurd a i veliki problem našeg dezorijntiranog kantona. Dugogodišnja vlast nijemo je gledala i svjesno opravdavala ilegalnu gradnju u cjelokupnom kantonu a sve u cilju skupljanja političkih glasova, danas smo u situaciji da legalizujemo ono što je napravljeno mimo zakonskih propisa. Današnje izmjene prostornog plana i uređenja 2023.godinu svjedočimo da postojeća Vlada radi u interesu krupnog kapitala, a ne građana koji su im dali povjerenje. Ovim programom kao i predhodnim planirana ja podjela poticaja povratku prognanika, obnovi i razvoju za 2023.godine. Sredstva se bez bilo kakvih jasnih kriterija neplanski dijele za potrebe kupovine biračkog tijela i plačanje stranačkih aktivista u što se možemo uvjeriti tabelarnim prikazom od prošle godine. Sredstva se uglavnom ne koriste u namjeni kojoj pripadaju.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ima za cilj povećanje poljoprivredne proizvodnje kroz razne vidove poticaja koji završe u ruka prijateljskih veza uskostranačkih ljudi koji u većini slučajeva i ne iskoriste sredstva u tu namjenu, tako da nam je poljoprivreda na jako niskim granama. U planu Rada vidimo i zaštitu izvorišta i rijeka, a u izmjenama Prostornog plana i uređenja 2023. imamo smanjenju udaljensot određivanja lokacija za eksploataciju mineralnih sirovina od izvorišta i rijeka sa 1000m. na 500 m., i sa 500 metara na 300m od naselja, što u praksi pokazuje suprotan rad.

Ministarstvo Obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
Obrazovanje u proteklih dana trese velika afera oko lažnih diploma u našem kantonu, a veliku odgovornost ima Vlada SBK/KSB i nadležno ministarstvo davanjem saglasnosti na osnivanje i rad privatnih Univerziteta. Politikom koju vodi Vlada, škole u SBK/KSB po oba nastavna plana i programa rada svakim danom gube sve više djece, a mnoge područne škole su i zatvorene. Pored novih tehnologija i razvoja učenici u SBK koriste stare metode razredne nastave.
Kulturni život u kantonu je na jako niskim granama, a akutelna vlast je sport dovela do ponora. Kada uzmemo u obzir da Travnik kao centar kantona nema niti jednog premijer ligaš, rukomet je ugašen, a nogometni klub kako stvari stoje ispast će u kantonalnu ligu. Izdvajaju se minimalna sredstva za kultuni i sportski život SBK/KSB, a razvoj znanosti i položaj maldih se bukvalno ne izdvaja ništa, što najbolje govori o tome šta Vlada misli o budućnosti SBK/KSB.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike već duž niz godina ignoriše apel građana na ukidanje zdravstvenih markica koje stvaraju opterećenje ugrženim kategorijam stanovništva koje nisu u stanju plačati, a politika ministarstva ne odustaje od istih. Generalno građani su nezadovoljni zdravstvenim sistemom, velike su liste čekanja pacijenata za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, i potrebe besplatnih lijekova, što u ovom programu ne vidim kao rješenje.
Kao jako nerazvijen kanton u svakoj oblasti sve su veće potrebe za socijalnim pomoćima, te ako se ne okrenemo sistemskom rješavanju krucijalnih problema postat ćemo socijalni kanton, koji će zavisti od drugih kantona i federacije.

Kantonalna Uprava za branioce, boračka populacija kao jedna od obespravljenijih kategorija u društvu ostavljena bez i zakonite i transparentne podrške Uprave boraca. Boračka izdvajanja za stambene kredite, stipendiranje djece branilaca, dopunska prava boraca, egzistencijalna naknada sve su to postali predmeti prijateljskih i stranački podobnih ljudi u SBK/KSB, pa tako da i ovim programom ne smatram da će doći do transparntnijeg odnosta prema borcima SBK/KSB, posebno što je ovaj organ spiskove o dodjeljenim pomoćima krio od javnosti i Zastupnika u Skupštini SBK/KSB.

Imajući u vidu gore navedeno kao i ostale stavke ovog Programa rada 2023. koje su nam dostavljene možemo zaključiti da Program rada Vlade SBK u 2023.godini i dalje ne prati stvarne protrebe građana i privredne subjekte našeg kantona, nego je u glavnom formalni dokument koji se donosi čisto da se zadovolji Zakonska procedura.

ZASTUPNIK U SKUPŠTINI SBK/KSB
Edin Gekić

Exit mobile version